FORMES DE PAGAMENT

S’accepten les formes de pagament habituals, incloent

* El pagament amb targetes VISA es processa amb un SMS en el mòbil del titular de la targeta..

Per a garantir una forma de pagament segura, protegint les teves dades, et recomanem que els pagaments amb targeta de crèdit i de dèbit es realitzin, amb el sistema de tpv - terminal punt de venda - incorporat al vehicle.

TARIFES amb l’IVA 2014

Vallirana és una vila descentralitzada en urbanitzacions, que està ben connectada per autopista amb Barcelona per un extrem i amb Castelldefels i Vilanova per l’altre i per l’interior amb el Penedés per la vella N-340.

La N-340 que travessa el centre del Poble, genera un nucli de població al entorn de la carretera. Es aquet, entre d’altres, que el Municipi de Vallirana, disposi únicament de tarifa de Taxi Interurbana (1), com a tarifa de màxims, i de la possibilitat de negociar prèviament, de manera excepcional, un preu pactat.

TARIFES amb l’IVA 2014

Tarifa Interurbana (1)

  T-6 T-7
Dies d’aplicació Laborables Laborables, dissabtes i festius
Horari d’aplicació 08:00 a 20:00 h  Laborables 20.00 a 08.00 h
Laborables, dissabtes i festius 00.00 a 24.00 h
Preu mínim de percepció:
6,05 €
6,70 €
Preu/km:
0,68 €
0,75 €
Hora d’espera:
18,60 €
20,68 €
Per fracció cada 15 minuts:
4,65 €
5,17 €
 

Suplements

Aeroport entrada/sortida
3,10 €
Maletes > 55x35x35 cm
1,00 €

Maletes fins a 55x35x35 cm
Cadires de rodes, gossos pigall*, cotxes de nens

Gratuït
 
* Acompanyant persones invidents

Cost pactat

Entre els usuaris i el conductor, es poden pactar prèviament els preus del servei, d’una manera excepcional, sempre que l’acord es porti en el vehicle, mentre es presta el servei i que aquest no superi en cap cas el preu de tarifa vigent.

* Per ampliar aquesta informació, consulta la Llei 19/2013, de 4 de juliol del TAXI o visita http://www.gencat.cat/dogc

Exemple de Preus Pactats orientatius*
(Com el preu està calculat pel total del vehicle
(2), si t’ajuntes amb quatre persones et sortirà molt rendible el trajecte)

Dies d’aplicació Laborables Laborables, Laborables, dissabtes i festius
Horari d’aplicació 08:00 a 20:00 h  Laborables 20.00 a 08.00 h
Laborables, dissabtes i festius 00.00 a 24.00 h
 
ANADA I TORNADA o la INVERSA (alguns punts com a ref.)  
 
El Lledoner – Avda. Parellada
9 €
11 €
Bassioles – Avda. Parellada
8 €
9,5 €
Can Julià – Avda. Parellada
8 €
9,5 €
Pinatella – Avda. Parellada
7 €
8,4 €
 
Avda. Parellada – La Llibra
7 €
8,4 €
Avda. Parellada – Soleia
7€
8,4 €
Avda. Parellada – Mas de les Fonts
8 €
9,5€
Avda. Parellada – Vallirana Park
8 €
9,5 €
 

* Els preus pactats prèviament i personalitzats, s’analitzen individualment, en funció del número de desplaçaments que preveu l’usuari habitualment, del temps d’espera, les franges horàries per les condicions del trànsit, el vehicle i d’altres paràmetres.

S’ha de tenir en compte, segons l’article 31 de la Llei 19/2013, de 4 de juliol del TAXI (3), que les tarifes han de garantir sempre la cobertura del cost del servei i han d’assegurar un benefici empresarial raonable (4)


* Per ampliar aquesta informació, consulta la Llei 19/2013, de 4 de juliol del TAXI (3) o el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. (2)

(1) Tarifes Interurbanes. Fes una cerca del número 6274 i visita les pàgines 28 a la 31 del DOGC o descarrega’l.

(2) Preu Pactat. Consulta en el Capítol IV, el correlatiu tercer de l’apartat Tarifes en l’article 31 de la Llei 19/2013, de 4 de juliol del TAXI (3) i visita la pàgina 31 del DOGC   

(3) Llei del Taxi. Fes una cerca del número 3926 i consulta la pàgina 14219 i següents del DOGC., o visualitza Llei 19/2013, de 4 de juliol del TAXI.

(4) Cobertura del cost del servei. Consulta el Primer correlatiu de l’apartat Contractació del Servei segons l’article 31 de la Llei 19/2013, de 4 de juliol del TAXI.(3)